Anhydritové podlahy & anhydritový potěr

V dnešní době je velice moderní anhydritový potěr, který je v mnoha realizacích, kde to je umožněno alternací za cementový potěr. (Tyto potěry vyžadují kratší a méně intenzivní ošetřování. Další výhodou je prakticky zanedbatelné smršťování a rychlá pracnost pokládky. Nevýhodami naopak jsou výrazné snížení pevnosti při kontaktu s vlhkostí, teplotní stabilita pouze do +45 °C a nekompatibilita s běžnými lepidly na bázi cementu.) Přesto se jedná o skvělou volbu tam, kde zákazník uvažuje o podlaze s podlahovým vytápěn ím a nejen tam. Firma Vranostav nabízí anhydritové potěry s pevností v tlaku 20 MPa a 30 MPa. Anhydritová podlaha se na rozdíl od cementové podlahy aplikuje ve velmi tekutém stavu, což má své nesporné výhody. Při práci je mnohem méně prachu a není tak namáhavá, po odvzdušnění takového potěru nám vznikne dokonale rovná plocha, na kterou se již nemusí aplikovat žádná samonivelační stěrka, což šetří nejen čas, ale i finanční prostředky. Anhydritová podlaha vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje také snížit náklady na vytápění podlah ovým topení. Jelikož má tzv. rychlejší regulační odezvu, extrémně vysokou přilnavost k trubkám topení a materiál je všeobecně vnímán tepleji. Vlivem menšího smrštění zůstává kontakt otopné trubky i po vytvrdnutí pevný a tudíž nedochází k oddělením potěru a vzniku vzduchových mezer s velkým přechodovým odporem. Některé zákazníky odradí počáteční cena za 1m3, která je bez znalosti problematiky vyšší než u cementových potěrů. Vranostav opět doporučuje svůj bezplatný poradenský servis, kdy navrhneme do 48 hodin nabídku s optimálním řešením i cenu k spokojenosti zákazníka a zaručíme, že cena se téměř vyrovná cementovému potěru. Anhydritový potěr se aplikuje v daleko menších tloušťkách, než potěr cementový a to je jen jedna z mála úspor při zvolení anhydritové podlahy. Mezi hlavní výhody tedy patří menší konstrukční tloušťka, menší zatížení konstrukce (ideální použití: půdní rekonstrukce, či nástavby), výrazně lepší tepelná vodivost oproti betonu, nivelace (rovné podlahy je možné docílit velmi snadno) a v neposlední řadě je to možnost vylití plochy bez dilatačních spár až do velikosti 600 m2.