Hrubé stavby

Pojem „hrubá stavba“ je vlastně novotvarem hrubé stavby – realizaci spodní stavby – výkopových prací + základů, realizaci veškerých přiléhajících vodorovných i svislých nosných konstrukcí a příček + realizaci krovu a zastřešení domu. Dnes sem zařadíme ještě výplně stavebních otvorů v obvodových nosných stěnách. Hrubá stavba domu tedy nezahrnuje estetické úpravy povrchů s výjimkou zastřešení a osazení okny a vchodovými dveřmi.

Jednotlivé fáze hrubé stavby domu (standard i nadstandard):

– Zemní výkopové práce

– Realizace přípojek inženýrských sítí a vodorovných rozvodů v základech

– Betonování základové spáry a realiazce základové desky

– Realizace svislých nosných konstrukcí

– Realizace vodorovných nosných konstrukcí – stropů a překladů

– Realizace příček – vnitřních nenosných stěn

– Výstavba komína

– Realizace střešní konstrukce (krov, střešní krytina včetně hydroizolační fólie)

– Provedení hrubých vnitřních omítek bez finální povrchové úpravy

– Provedení betonových podlah 

Co je vymrznutí hrubé stavby domu?

I pojem „vymrznutí hrubé stavby“ vychází z dělení na hlavní stavební a přidruženou výrobu. Vycházel z výstavby z tradičních pálených cihel mokrou cestou, kdy stavební konstrukce obsahovaly po dokončení hrubé stavby velké množství vody a potřebovaly nejen vyschnout, ale právě i „vymrznout.“ Dnes se od vymrzání konstrukcí upouští, i vzhledem k výstavbě na dluh (hypotéky, stavební spoření) je zde tlak na výstavbu domu řádově v měsících a tomu se přizpůsobily i nové technologie výstavby včetně montovaných dřevostaveb. Nechat stavbu „vymrznout&ldqu o; se ale doporučuje stále. Nosné zdivo tak vyzraje a dotvaruje se, čímž zabráníme možnému vzniku trhlin.
Chceme-li nechat stavbu z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic a betonových či třeba keramzitových tvárnic vymrznout, je nejprve nutné ji zastřešit. V opačném případě se nám do stavebních konstrukcí dostane nadměrné množství vody, což by pro ně bylo naopak nebezpečné. Doporučuje se dokonce i instalace výplní stavebních otvorů v obvodovém nosném zdivu a tamperování (lehké zahřívání) interiéru během zimy.