Výkopové práce

Provádíme všechny zemní a výkopové práce malého a středního rozsahu:

  • zemní práce pro výstavbu domů a parkovišť;

  • výkopové a přípravné práce pro stavby;

  • příprava území pro výstavbu obytných a průmyslových objektů;

  • hloubení základů pro sklepy, garáže, rodinné domky a průmyslové objekty;

  • výkopové práce pro jímky, septiky a bazény;

  • výkopové práce pro rozvod všech inženýrských sítí;

  • zasypávání výkopů;

  • úprava rovinných i svažitých terénů.

Realizaci přizpůsobíme potřebám zákazníka.